Bordenbouw Ventilatieproject

De opdracht voor VHE was de uitvoering van een detailstudie en het schrijven van een aanbestedingsdossier voor dit ventilatieproject.

Dit omvatte het opstellen van flowcharts, de opmaak van elektrische schema’s, het maken van lay-out tekeningen, de materiaalkeuze van de componenten en het opstellen van een lastenboek.